ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/119

vi In discerning as to whether a person has made fair use of copyrighted work, the standard employed ought to be that of a "fair minded" and "honest person". In the case of musical works the test would be that of a "lay hearer";. xi The motive of ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/9

जर लेखकांनी कृती केली नाही तर, त्यांचे तसे काम सध्या लागू प्रताधिकार कायद्याने सुरक्षीत होते, यामुळे इतर लोक काय करू शकतात आणि काय नाही यावर कठोर मर्यादा येतात. ज्यास ‘परवाने’ म्हंटले जाते अशा अनेक कायदेशीर दस्तऐवजांची निवड करून लेखक आपले काम प्र ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/142

मराठी विकिपीडियावरील अनेक लेखातील कॉपीराइटेड संचिकांचे छायाचित्रांचे वगळण्यासाठी नामांकन झाले आहे अथवा नामांकन होण्याच्या मार्गावर असून, मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती #रास्त व्यवहार वापर Fair Dealing; उर्फ उचित उपयोग च्या पहिल्या पर्यायास अ ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/10

हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी/ वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत > > विकिपीडियातील लेखांचे दुसऱ्या विकिपीडियात अनुवाद करताना, विकिप्पीडियातील मजकुर इतरत्र वापरताना संदर्भ देण्याची गरज नाही. वस्तुत: विकिपीडियात ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/113

".Section 521i, which permits the performance, in the course of the activities of an educational institution, inter alia, of a cinematographic film, if the audience is limited to the staff and students of the educational institution, the parents ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/117

iv The right to make fair use or to deal fairly with the copyrighted work includes the right to criticize not only the style, but also as the underlying doctrine or philosophy of the copyrighted work. In this regard criticism could be both "stron ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/121

Even though copyrighted work may contain confidential information, the courts would desist from injuncting the use of such work if it is in public weal. Though there is a difference between a breach of confidence as against infringement of copyri ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/125

आपण १९९४ च्यापॉवर कंट्रोल अप्लायन्सेस वि. सुमित मशिन्स केसमधील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वाचला आहे काय? निकालाचा परिच्छेद ४२: ". We reiterate that on the material on record as is available at present the denial of injunction, once the inf ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/130

आपण मराठी टायपींगसाठी IME वापरता? विकिमिडीया डेव्हेलपिंग टिमला आपली मदत हवी आहे. अगदी साधं सोप wikimedia.github.io/VisualEditor/demos/ve/desktop-dist.html#!pages/simple.html या दुव्यावर जाऊन साधारणतः दोन परिच्छेद दोन दोन ओळींचेही चालतील मराठीत टं ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/74

हे लक्षात घ्या सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका उचित उपयोग संचिका सोडून चढवताना, मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती वाचा, उपलब्ध परवाना प ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/132

भारतातील पहिला प्रताधिकार कायदा कोणता? ब्रिटीश इस्ट इंडीया कंपनी कालीन Indian Copyright Act 1847 हा कायदा अजून अभ्यासावा लागतो काय? होय साधारणत: १८३३ ते १९१४ या कालावधीत भारतात प्रकाशित साहित्याचा प्रताधिकार कालावधी संपला आहे की नाही याची निश्चित ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/93

Indian Copyright Law चे: कलम ५१, कलम ५२ चे उपकलम 1 क्लॉज a उपक्लॉज ii आणि कलम ५२ चे उपकलम 1 क्लॉज h आपण वाचले आहेत का? कलम ५२ फेअरडील तरतुदींमध्ये कुठे छायाचित्रांचा उल्लेख आढळतो असे आपाणास वाटते का? जर कलम ५२ मध्ये चित्र छायाचित्रांचा उल्लेख नसे ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/95

Indian Copyright Law मध्ये: चित्र छायाचित्रांशिवाय इतर माध्यम संचिकांना लागू होणारी विवीध कलमे कोणती आहेत यांचा शोध आपण घेतला आहे का? आपल्या मतांची शंकांची विकिपीडिया चर्चा:छायाचित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम य ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/18

हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी/ वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत > > विकिपीडियात पुरावे आणि संदर्भ मागतात, नेमके संदर्भ नमुद करण्यात मला रस नाही म्हणून संबंधीतांचे आख्खे लेखन मी कॉपीपेस्ट करतो विकिपीडियावर संद ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/133

भारतातील दुसरा प्रताधिकार कायदा कोणता? ब्रिटीश कालीन Indian Copyright Act 1914 हा कायदा अजून अभ्यासावा लागतो काय? होय साधारणत: १९१४ ते १९५७ या कालावधीत भारतात प्रकाशित साहित्य व कामांचा प्रताधिकार कालावधी संपला आहे की नाही याची निश्चिती करण्यासाठ ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/122

" ix The principle of freedom of expression will protect both information and ideas.: Freedom of expression includes the right to publish and receive information. Public interest may in certain circumstances be so overwhelming that courts would n ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/55

हे लक्षात घ्या सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका उचित उपयोग संचिका सोडून चढवताना, विकिमिडीया फाऊंडेशनला अभिप्रेत मुक्त परवाना निती फ्रिडमड ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/58

हे लक्षात घ्या सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: केवळ नॉनकमर्शीअल NC, सदरातील परवाने चालत नाहीत संदर्भ विकिमिडीया फाऊंडेशनच्या अटी क्र. ७ विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/23

हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण कदाचित वस्तुस्थीतीस धरून नाहीत > > विकिपीडियास शैक्षणिक उपक्रम म्हणून भारतीय कॉपीराईट कायद्या खाली Fair Dealing कलमाचा "सरळ फायदा" होतो. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खालील लेखिका म्हणतात तशी वेगळीही असू श ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/94

Indian Copyright Law मध्ये: चित्र छायाचित्रांसाठी लागू होणारी विवीध कलमे कोणती आहेत यांचा शोध आपण घेतला आहे का? आपल्या मतांची शंकांची विकिपीडिया चर्चा:छायाचित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम येथे चर्चा करा. Indian ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/67

हे लक्षात घ्या सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका उचित उपयोग संचिका सोडून चढवताना, भारतीय भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ चे कलम २१ प्रताधिकार ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/51

हे लक्षात घ्या सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: इतर बंधने अथवा मर्यादा नसाव्यात: येथे सुचवलेल्या प्रमाणे काम पेटंट, करारमदार इत्यादी कायदेशीर बंधनात अडकलेले नसावे किंवा मर्यादा घातलेले जसे की खासगीपणाचा ह ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/57

हे लक्षात घ्या सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका उचित उपयोग संचिका सोडून चढवताना, विकिमिडीया फाऊंडेशनला अभिप्रेत मुक्त परवाना निती फ्रिडमड ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/112

" In ESPN Star Sports supra, a Division Bench of this Court held that this Court is not bound by WIPO or any other such agreements, and we must interpret the law in accordance with the legislative intent available from the Constitution of India o ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/110

जे.पी.बन्सल वि. राजस्थान सरकार च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या परिच्छेद १४ आणि १६ मध्ये न्यायालय म्हणते: जेथे शब्द स्पष्ट आहेत, दुर्बोधता नाही, कायदेमंडळाचा उद्देश सुस्पष्ट आहे, त्या ठिकाणी न्याययंत्रणेस नवे पायंडे पाडण्यास किंवा संवैधानिक ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/143

मराठी विकिपीडियावरील अनेक लेखातील कॉपीराइटेड संचिकांचे छायाचित्रांचे वगळण्यासाठी नामांकन झाले आहे अथवा नामांकन होण्याच्या मार्गावर असून, मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती #रास्त व्यवहार वापर Fair Dealing; उर्फ उचित उपयोग च्या पहिल्या पर्यायास अ ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/92

Indian Copyright Law चे कलम ६३: ६३ ते ७० फौजदारी दाव्यांसंबधी कलमे आहेत. कलम ६३ knowingly म्हणजे प्रताधिकार इतर कुणाचे आहेत हे माहिती असूनही प्रताधिकार उल्लंघन करत असेल अथवा प्रताधिकार उल्लेंघनास उत्तेजन दिले जात असेल तर लागू होते. कलम ५५ मधील तर ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/91

Indian Copyright Law चे कलम ५५ उपकलम १ वाचा: कलम ५५ मधील तरतुदी दिवाणी जोखीम नमुद करतात, आणि एखाद्या उल्लंघन कर्त्यास, एखाद्या कृतीत इतर कुणाचा प्रताधिकार असल्याचे माहीत नसल्यास काही अटींवर जोखीम हलकी करतात असे दिसते. यात कायद्याबद्दलची अनभिज्ञते ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/120

vii While examining the defence of fair dealing, the length and the extent of the copyrighted work which is made use of, as indicated in clause 3 above, is important, however, it cannot be reduced just a quantitative test without having regard to ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/116

iii In ascertaining whether extracts taken from copyrighted work have been put to fair use, the extent and the length of the extracts may be relevant. Long extracts followed by short comments may in certain circumstances be unfair, while short ex ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/131

Bare Act म्हणजे काय? संसदेने अथवा विधीमंडळांनी संमत केलेला मूळ कायदा ज्यात न्यायालयीन निकालांचा अथवा कायदेतज्ञांच्या टिपण्यांचा समावेश नाही भारतीय कॉपीराइट विषयक मूळ कायदे विकिप्रकल्पात कुठे पहावयास मिळतील? उत्तर: s:en:Portal:Copyright law/Copyri ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/20

हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण विकिपीडियाच्या उद्दीष्टांशी/ वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत > > अमेरिकेत servers आहेत तर तिथलाच कायदा लागू होणार. अभ्यासावी. Exemption Doctrine Policy EDP म्हणते A project-specific policy, in accordance w ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/22

हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण कदाचित वस्तुस्थीतीस धरून नाहीत > > आमेरीकन कायद्यातील Fair use आणि भारतीय कॉपीराईट कायद्यातील Fair Dealing अगदी एक सारखे आहेत. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खालील लेखिका म्हणतात तशी वेगळीही असू शकेल.: The ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/97

दिल्ली उच्चन्यायालयाने २०११ मध्ये निकाल दिलेली Super Cassettes Industries. vs Mr Chintamani Rao & Ors हि केस आपण वाचली आहे का? केसेस वाचताना कायद्यात अमेंडमेंट केव्हा आणि काय झाल्या आणि अद्ययावत न्यायालयीन निकाल केव्हा आणि कोणते यांबांबीकडे लक्ष ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/60

हे लक्षात घ्या सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका उचित उपयोग संचिका सोडून चढवताना, Attribution: Attribution is an important part of these l ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/53

हे लक्षात घ्या सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका उचित उपयोग संचिका सोडून चढवताना, विकिमिडीया फाऊंडेशनला अभिप्रेत मुक्त परवाना निती फ्रिडमड ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/54

हे लक्षात घ्या सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका उचित उपयोग संचिका सोडून चढवताना, विकिमिडीया फाऊंडेशनला अभिप्रेत मुक्त परवाना निती फ्रिडमड ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/41

हे लक्षात घ्या सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका उचित उपयोग संचिका सोडून चढवताना, परवाना वर दिलेल्या Defining Free Cultural Works च्या मूल ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/45

हे लक्षात घ्या सुयोग्य कॉपीराईट परवाना निवडताना बरेच मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. जसे की: विकिपीडियावर आपल्या स्वत:च्या प्रताधिकार मालकीतील छायाचित्र संचिका उचित उपयोग संचिका सोडून चढवताना, खालील प्रकारचे परवाने वापरण्याची प्रथा दिसून येते. GNU F ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/136

बौद्धीक संपदा कायद्यांचा अभ्यास करताना भारतातील इतर कोणत्या कायद्यांची माहिती उपयूक्त ठरू शकते, काँट्रॅक्ट ॲक्ट, Trade Marks Act, Designs Act, Broadcasting Act, इत्यादी आंतरजालावर सहभाग घेताना गोपनीयता, बदनामी, IT act अशा तत्सम कायद्यांचा आणि न्य ...

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/26

हे लक्षात घ्या: खालील प्रकारचे दृष्टिकोण कदाचित वस्तुस्थीतीस धरून नाहीत > > आमेरीकन कायद्यातील Fair use आणि भारतीय कॉपीराईट कायद्यातील Fair Dealing अगदी एक सारखे आहेत. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खालील लेखिका म्हणतात तशी वेगळीही असू शकेल.: Just ...

विकिपीडिया:संपादनेथॉन/साईटनोटीस

हे सदर खालीलपैकी कुठलीही एक माहिती दर्शविते: विकिपीडिया:संपादनेथॉन/साईटनोटीस/1 विकिपीडिया:संपादनेथॉन/साईटनोटीस/2 विकिपीडिया:संपादनेथॉन/साईटनोटीस/3 विकिपीडिया:संपादनेथॉन/साईटनोटीस/4 विकिपीडिया:संपादनेथॉन/साईटनोटीस/5 विकिपीडिया:संपादनेथॉन/साईटनोटीस ...

विकिपीडिया:मराठी टायपींग सजगता

हे सदर खालीलपैकी कुठलीही एक माहिती दर्शविते: विकिपीडिया:मराठी टायपींग सजगता/1 विकिपीडिया:मराठी टायपींग सजगता/2 विकिपीडिया:मराठी टायपींग सजगता/3 विकिपीडिया:मराठी टायपींग सजगता/4 विकिपीडिया:मराठी टायपींग सजगता/5 विकिपीडिया:मराठी टायपींग सजगता/6 विक ...

विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र/चलचित्र

हे सदर खालीलपैकी कुठलीही एक माहिती दर्शविते: विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र/चलचित्र/1 विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र/चलचित्र/2 विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र/चलचित्र/3 विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र/चलचित्र/4 विकिपीडिया:वि ...

राष्ट्रीय चळवळीचे मुलभूत कार्य

उदारमतवादी कालखंडात कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी लोकजागृतीचे केलेले कार्य भारतीय स्वातंत्र चळवळीतील पायाभूत कार्य मानता येते. कॉंग्रेसने या काळात सनदशीर मार्गाचा अवलंब करून ब्रिटिश शासनाबरोबर संघर्ष न करता सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. या काळात राष्ट् ...

विकिपीडिया:मुखपृष्ठ सदर लेख

विराट कोहली काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बराक ओबामा कॉरल समुद्राची लढाई २६ नोव्हेंबर २००८ चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला रायगड किल्ला २०१० फिफा विश्वचषक २००८ इंडियन प्रीमियर लीग अजिंठा-वेरूळची लेणी बेळगांव मुंबई चंगीझ खान स्पेन ए.टी.आर. ७२ क्रिकेट विश् ...

विकिपीडिया:निवेदन/फेब्रुवारी ७, २००७

मराठी विकिपीडियाची प्रगती सातत्याने होत आहे. ही गती वाढविण्यासाठी आणि विकिपीडियातील मजकूर अधिक गुणवत्तेचा तसेच परिपूर्ण करण्यासाठी आपला सहयोग अतिमहत्त्वाचा आहे. यासाठी पुढील काही गोष्टी आपण करु शकता: येथे दिसत असलेले मुखपृष्ठ सदर अनेक विकिपीडियन् ...

विकिपीडिया:लेख संपादन स्पर्धा/नियम-मराठी

इतर सदस्यांना स्वयंसेवक होण्यासाठीची घोषणा लवकरच केली जाईल. जर जास्त संख्येने उमेदवार आले तर प्रबंधक स्वयंसेवकांचे नामनिर्देशन करतील. ही स्पर्धा मराठी विकिपीडियाचे प्रबंधक व सदस्य मिळून आयोजित करतील.

विकिपीडिया:शुद्धलेखन चिकित्सा सुधारणा प्रकल्प

तुम्ही किंवा तत्सम शुद्धलेखन चिकित्सक /वापरत असाल डिक्शनरीने चुकीचा शब्द सुचविला तर त्याचा अर्थ मूळ स्रोत सुधारायला हवा.या दुव्यावर कोणता शब्द डिक्शनरीत नको ते नोंदवा म्हणजे पुढील आवृत्तीत सुधारणा करता येईल. सध्याच्या आवृत्तीत सुधारणेस बराच वाव आ ...

विकिपीडिया:विकिपीडियातील शुद्धलेखन तपासताना कोणती काळजी घ्यावी?

आपल्याला लेखात काही शब्द निळे आणि काही लाल दिसत आहेत याची नोंद घ्या. शक्यतो संपादन खिडकी उघडल्यानंतर झलक पहा ही कळ दाबा. संपादन करताना पूर्वी निळा असलेला शब्द झलक मध्ये लाल रंगाचा दिसू लागला तर तुमचे कदाचित कुठे तरी चुकते आहे का तपासून घेण्याच्या ...