ⓘ रामपुरी. गेवराई येथून बस उपलब्ध आहे. खाजगी वाहतूक सुविधा ही आहे. ..

                                     

ⓘ रामपुरी

गेवराई येथून बस उपलब्ध आहे. खाजगी वाहतूक सुविधा ही आहे.

                                     

1. लोकसंख्या तपशील

या गावाची इ.स. २०११ च्या जनगणनेनुसार ८२४ कुटुंबे असून लोकसंख्या ४१९६ आहे. पैकी पुरूष लोकसंख्या २१६७ तर स्त्रीयांची संख्या २०२९ इतकी आहे. वयोगट ० ते ६ मधील बालकांची संख्या ६५७ असून ते एकूण लोकसंख्येच्या -- % आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ७५२ १७.९२% असून त्यात ३७२ पुरूष व ३८० स्त्रिया आहेत तर अनुसूचित जमातीचे १८ लोक ०.४३% असून त्यात ७ पुरूष व ११ स्त्रिया आहेत.

                                     

2. जमिनीचा वापर

या गावात जमिनीचा वापर खालीलप्रमाणे होतो हेक्टरमध्ये क्षेत्रफळ:

  • वन
  • बिगरशेती वापरात असलेली जमीन
  • एकूण कोरडवाहू जमीन
  • पिकांखालची जमीन
  • एकूण बागायती जमीन
  • लागवडीयोग्य पडीक जमीन