ⓘ रूण. लांजा बस स्थानकापासून साटवलीला जाणाऱ्या रस्त्यावर वडदहसोळ बस थांब्यापासून पुढे उजवीकडे जाणाऱ्या वळणावर आतमध्ये २ किमीवर हे वसलेले आहे. लांजा बस स्थानकावरून ..

                                     

ⓘ रूण

लांजा बस स्थानकापासून साटवलीला जाणाऱ्या रस्त्यावर वडदहसोळ बस थांब्यापासून पुढे उजवीकडे जाणाऱ्या वळणावर आतमध्ये २ किमीवर हे वसलेले आहे. लांजा बस स्थानकावरून इसवली, साटवली गावाकडे जाणाऱ्या एसटी बसेस रूण तिठ्यावर थांबतात.तेथून चालत किंवा सायकलीने गावात जाता येते.

                                     

1. लोकजीवन

मुख्यतः मराठा, कुणबी, ब्राह्मण, बौद्ध समाजातील लोक येथे राहतात.भातशेती,सुपारी पोफळीच्या बागा, नारळबागा,तसेच काजू, फणस, आंबा, कोकम ह्यांचे येथे मुबलक प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. वर्षभर आवश्यक प्रमाणात पाणी उपलब्ध असल्यामुळे काही पालेभाज्या,फळभाज्या,फुलभाज्यासुध्दा येथे पिकविल्या जातात. बकरीपालन, दुग्धव्यवसाय,कोकमसरबत,फणसाच्या साट बनविणे असे शेतीपूरक जोडधंदेही केले जातात.लोक मेहनती, कष्टाळू, भोळे, पापभिरू,आनंदी, धार्मिक प्रवृत्तीचे आणि एकमेकांना सहाय्य करून गुण्यागोविंदाने व सलोख्याने राहतात.

                                     

2. हवामान

पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व सकाळी धुके पडते. उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते. पावसाळ्यात येथे भातशेती, नागलीशेती केली जाते.