ⓘ राणीशिगाव. हे मध्यम आकाराचे गाव आहे.२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ३३४ कुटुंबे राहतात. एकूण १६०७ लोकसंख्येपैकी ७९१ पुरुष तर ८१६ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ..

                                     

ⓘ राणीशिगाव

हे मध्यम आकाराचे गाव आहे.२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ३३४ कुटुंबे राहतात. एकूण १६०७ लोकसंख्येपैकी ७९१ पुरुष तर ८१६ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ७४.१७ टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ८५.२७ आहे तर स्त्री साक्षरता ६३.४४ आहे. गावातील वय वर्ष शून्य ते सहा वर्षे लहान मुलांची संख्या २२५ आहे.ती एकूण लोकसंख्येच्या १४.०० टक्के आहे. मुख्यतः आदिवासी समाजातील लोक येथे राहतात. छोट्या प्रमाणावर शेती व शेतमजूर, वीटभट्टीमजूर म्हणून ते काम करतात.अगदी लहान प्रमाणात कुक्कुटपालन,बकरीपालन सुद्धा ते करतात.

                                     

1. नागरी सुविधा

गावात प्राथमिक शिक्षण,प्राथमिक आरोग्यसेवा, रस्ते वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता,पाणी पुरवठा इत्यादी आवश्यक गोष्टी उपलब्ध आहेत.महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस बोईसर रेल्वे स्थानकावरून येथे येण्यासाठी ठराविक वेळी उपलब्ध असतात. अॉटोरिक्शासुद्धा बोईसरवरुन उपलब्ध असतात.

                                     

2. जवळपासची गावे

मुरबे,विकासवाडी, मोरेकुरण, वावे, नेवाळे, हनुमाननगर, सुमडी, गारगाव, चिंचरे, आकेगव्हाण, नाणिवळी ही जवळपासची गावे आहेत.नेवाळे गावासह राणीशिगाव गाव नेवाळे ग्रामपंचायतीमध्ये येते.