ⓘ रोठे. केळवे रोड रेल्वे स्थानकापासून पश्चिमेला रेल्वेच्या समांतर मार्गाने सफाळ्याकडे गेल्यास वाघोबा मंदिरानंतर हे गाव लागते. केळवे रोड रेल्वे स्थानकापासून हे गाव ..

                                     

ⓘ रोठे

केळवे रोड रेल्वे स्थानकापासून पश्चिमेला रेल्वेच्या समांतर मार्गाने सफाळ्याकडे गेल्यास वाघोबा मंदिरानंतर हे गाव लागते. केळवे रोड रेल्वे स्थानकापासून हे गाव १.९ किमी अंतरावर आहे.

                                     

1. हवामान

पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व सकाळी धुके पडते. उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते. पावसाळ्यात येथे भातशेती, नागलीशेती केली जाते.

                                     

2. लोकजीवन

हे एक छोटे गाव आहे.२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ७४ कुटुंबे राहतात. एकूण ३३१ लोकसंख्येपैकी १६७ पुरुष तर १६४ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ८०.०७ टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ९०.०७ आहे तर स्त्री साक्षरता ७०.०० आहे. गावातील वय वर्ष शून्य ते सहा वर्षे लहान मुलांची संख्या ३० आहे.ती एकूण लोकसंख्येच्या ९.०६ टक्के आहे. मुख्यतः आदिवासी समाजातील लोक येथे राहतात. छोट्या प्रमाणावर शेती व शेतमजूर, वीटभट्टीमजूर म्हणून ते काम करतात.अगदी लहान प्रमाणात कुक्कुटपालन,बकरीपालन सुद्धा ते करतात.

                                     

3. नागरी सुविधा

गावात प्राथमिक शिक्षण,प्राथमिक आरोग्यसेवा, रस्ते वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता,पाणी पुरवठा इत्यादी आवश्यक गोष्टी उपलब्ध आहेत.महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस केळवे रोड रेल्वे स्थानकावरून येथे येण्यासाठी ठराविक वेळी उपलब्ध असतात. अॉटोरिक्शा केळवे रोड रेल्वे स्थानकावरुन दिवसभर उपलब्ध असतात.

                                     

4. जवळपासची गावे

झांझरोळी, केळवे रोड, केळवे, मांगेलवाडा, मायखोप, लालठाणे, गिरनोळी, सागवे, कोकणेर, चहाडे, वासरे ही जवळपासची गावे आहेत.बांदते, मायखोप, रोठे आणि झांझरोळी गावे मायखोप ग्रामपंचायतीमध्ये येतात.