ⓘ रावटे. पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व सकाळी धुके पडते. उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते. पावस ..

                                     

ⓘ रावटे

पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व सकाळी धुके पडते. उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते. पावसाळ्यात येथे भातशेती, नागलीशेती केली जाते.

                                     

1. लोकजीवन

हे मध्यम आकाराचे गाव आहे.२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात १७७ कुटुंबे राहतात. एकूण ९२७ लोकसंख्येपैकी ४७२ पुरुष तर ४५५ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ५३.०८ टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ६३.९७ आहे तर स्त्री साक्षरता ४२.११ आहे. गावातील वय वर्ष शून्य ते सहा वर्षे लहान मुलांची संख्या १६४ आहे.ती एकूण लोकसंख्येच्या १७.६९ टक्के आहे. मुख्यतः आदिवासी समाजातील लोक येथे राहतात. छोट्या प्रमाणावर शेती व शेतमजूर, वीटभट्टीमजूर म्हणून ते काम करतात.अगदी लहान प्रमाणात कुक्कुटपालन,बकरीपालन सुद्धा ते करतात.

                                     

2. नागरी सुविधा

गावात प्राथमिक शिक्षण,प्राथमिक आरोग्यसेवा, रस्ते वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता,पाणी पुरवठा इत्यादी आवश्यक गोष्टी उपलब्ध आहेत.महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस बोईसर रेल्वे स्थानकावरून येथे येण्यासाठी ठराविक वेळी उपलब्ध असतात. अॉटोरिक्शा बोईसर रेल्वे स्थानकावरुन दिवसभर उपलब्ध असतात.

                                     

3. जवळपासची गावे

आंबेढे, बर्हाणपूर, सोमाटे, मेंढवण, आकोळी, खानिवडे, शिगाव, खुताड, वाळवे, कुकडे, बोरशेती ही जवळपासची गावे आहेत.रावटे ग्रामपंचायतीमध्ये रावटे आणि आकोळी गावे येतात.