ⓘ लोहसर हे महाराष्ट्राच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यात एक गाव आहे. लोहसर हे अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील गाव आहे. श्री कालभैरवनाथ मंदीर लोहसर ..

                                     

ⓘ लोहसर

लोहसर हे महाराष्ट्राच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यात एक गाव आहे. लोहसर हे अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील गाव आहे. श्री कालभैरवनाथ मंदीर लोहसर आहे. लोहसर हे नगर तालुक्यातील गांव आहे. गावात भव्य मंदिर आहे. गावाची लोकसख्या २९७८ आहे.

                                     

1. स्थान

महाराष्ट्र राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यामधील अहमदनगर पाथर्डी तालुक्यात हे गाव असून गावापासून जिल्ह्याचे ठिकाण अहमदनगर सुमारे ४० कि.मी. अंतरावर आहे. गावापासून तालुक्याचे ठिकाण खटाव सुमारे २४ कि.मी. अंतरावर आहे. जवळच्याच गावाचे क्षेत्रफळ सुमारे ४०८० हेक्टर आहे.

                                     

2. रस्ता

गावचा पिन कोड ४१४१०६ आहे. दळणवळणासाठी एसटी बसची सुविधा गावात आहे. गावात रेल्वे स्टेशन नाही. गाव राष्ट्रीय महामार्गालगत नाही, मात्र राज्य मार्गालगत व जिल्हा मार्गालगत आहे.

                                     

3. ग्रामपंचायतीतील समित्या

१) ग्रामआरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता कमिट्या

२) ग्रामदक्षता कमिटी

३) महात्मा गांधी तंटामु्क्त कमिटी

४) संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता कमिटी

ग्रामपंचायतीकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा

1) रहिवाशी दाखला 2) दारीद्यरेषेखालील दाखला 3) मृत्यृ दाखला

4) वीज ना हरकत दाखला 5) हयातीचा दाखला 6) नो थकबाकीचा दाखला

7) लाभ न घेत्तल्याचे प्रमाणपत्र

8) जन्म-मृत्यृ अनुउपल्बधता प्रमाणपत्र 9) शौचालयाचा दाखला

10) घरगुती नळ जोडणी अर्ज 11) चांगल्या वर्तणुकीचा दाखला

12) वीज पुरवठा मिळण्याकरिता ना हरकात प्रमाणपत्र 13) विवाह नोंदीचे प्रमाणपत्र

                                     

4. ग्रामपंचायत

या ग्रामपंचायतीमध्ये एकूण १५ सदस्यांचे कार्यकारिणी मंडळ आहे. मंडळातील सभासदांसाठी ओ.बी सी. प्रवर्गामध्ये ५ जागा, खुल्या प्रवर्गामध्ये ९ जागा व अनुसूचित जातिप्रवर्ग मध्ये जागा अश्या १५ जागा आहेत. पैकी ८ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.