ⓘ रायतळी. पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व सकाळी धुके पडते.उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते.पावसा ..

                                     

ⓘ रायतळी

पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व सकाळी धुके पडते.उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते.पावसाळ्यात येथे भातशेती,नागलीशेती केली जाते.

                                     

1. लोकजीवन

हे मोठ्या आकाराचे गाव आहे.२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ३६८ कुटुंबे राहतात. एकूण २१७८ लोकसंख्येपैकी १०६७ पुरुष तर ११११ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ३९.८० टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ५०.६० आहे तर स्त्री साक्षरता २९.६३ आहे. गावातील वय वर्ष शून्य ते सहा वर्षे लहान मुलांची संख्या ४४७ आहे.ती एकूण लोकसंख्येच्या २०.५२ टक्के आहे.आदिवासी समाजातील लोक येथे राहतात. येथे शेती हा व्यवसाय असून काही लोक शेतमजूर, वीटभट्टीमजूर, खाजगी, सरकारी नोकर, कामगार म्हणूनही काम करतात. दुग्धव्यवसाय, बकरीपालन, कुक्कुटपालन सुद्धा केले जाते.

                                     

2. नागरी सुविधा

गावात प्राथमिक शिक्षण,प्राथमिक आरोग्यसेवा, रस्ते वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता,पाणी पुरवठा इत्यादी आवश्यक गोष्टी उपलब्ध आहेत.महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस डहाणू बस स्थानकावरून येथे येण्यासाठी ठराविक वेळी उपलब्ध असतात. रिक्षासुद्धा डहाणूवरुन उपलब्ध असतात.

                                     

3. जवळपासची गावे

विवळवेढे, आवधणी, नवनाथ, गंजाड, चांदवड, शेलटी, पिंपळशेत खुर्द, वाढाणे, रानशेत, चारोटी, वाघाडी ही जवळपासची गावे आहेत.रायतळी ग्रामपंचायतीमध्ये चांदवड आणि रायतळी ही गावे येतात.